תקנון שימוש במערכת ומדיניות ביטולים

 הקדמה

מערכת מבול מאפשרת למשתמשים (לקוחות ומבקרים) להחליף לידים בצורה קלה ובטוחה.

תקנון השימוש מסדיר את מערכת היחסים שבין מנהלי המערכת, לבין הגולש או המשתמש בשירותיה.

הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תקנון השימוש, שכן כל שימוש ו/או רישום ו/או כל גישה על ידך לתכנים הקיימים במערכת, מעידים על הסכמתך לתקנון שימוש זה.

כמו כן, כל שימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

 

שימוש במערכת והגבלת אחריות

בשימושך במערכת הינך מסכים לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש והינך מאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו.

אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק כל שימוש נוסף במערכת.

להלן מספר נקודות להבהרה:

 1. אין לשלוח תגובות במערכת בעלות אופי מעליב, פוגעני, משמיץ, בוטה, מיני, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי.
 2. אין לשלוח  נתונים שקריים או לא מאומתים בטפסים באתר. 
 3. אין להפיץ, לשכפל או להעביר לצד שלישי את הלידים שתקבל מהמערכת ו-או כל מידע אחר הניתן אך ורק למשתמשי מערכת מבול.
 4. הנהלת המערכת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות באשר היא, בכל הקשור למתרחש בין המשתמש מרצה לבין כל אדם או ישות איתה ייצור קשר דרך המערכת.
 5. לא ניתן יהיה לפנות להנהלת המערכת בכל טענה שהיא ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק כזה או אחר, אשר נגרם למשתמש דרך פרטים ונתונים שלקח מהמערכת.
 6. אין הנהלת המערכת אחראית לנתונים המוזנים בלידים על ידי המשתמשים.
 7. משתמש אשר  קיבל נתונים שיקריים או לא מדויקים במערכת, לרבות מקרים בהם התחלפו אנשי הקשר /מזמיני ההרצאות בארגון , לא יוכל לפנות להנהלת המערכת בכל דרישה שהיא ובכלל לקבלת פיצוי ו/או שיפוי ו/או בירור ו/או כל דרישה אחרת. 
 8. על המשתמש לוודא כי הפרטים של איש הקשר אותו הוא מוסר למערכת הושגו באופן חוקי וניתנים להשגת הציבור הרחב בכך שהם חשופים לכל.
 9. מערכת מבול מאפשרת למשתמשים לשלוח לידים אל המערכת כראות עיניהם ולשיקול דעתם האישי בלבד.
 10. הנהלת המערכת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות באשר היא, ביחס לאמינות  פרטי הליד ו/או נכונות המידע, אשר סיפק המשתמש בעת שליחת  הטופס במערכת. כמו כן אין באחריותה של הנהלת המערכת לוודא כי המשתמש ששלח את  הטופס הליד במערכת, אכן ביצע את ההרצאה.
 11. מערכת מבול תשתמש עד כ – 10 פעמים בכל ליד שיוזן במערכת.
 12. מערכת מבול תאפשר שימוש חוזר בלידים הקיימים  במערכת במרווח  של כ- שבועיים.
 13. המערכת לא תקבל ליד הקיים כבר במהגר המערכת.
 14. מובהר בזאת לכל המשתמשים אשר עושים שימוש במערכת, כי כלל הלידים אותם הם רואים נכתבו על ידי המשתמשים והם מוצגים להם כפי שהם ("AS IS").

הרשמה למערכת ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש במערכת הדורשת מסירת מידע אישי, תתבקש להזין מספר נתונים אישיים כדוגמת: כתובת אימייל, שם מלא, טלפון ועוד, אשר יישמרו במאגרי המידע של המערכת. מובהר בזאת כי מסירת הפרטים על ידך איננה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת פרטים אלו, לא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת (לדוגמה רישום ).

נתונים המוגדרים "כחובה" יסומנו בכוכבית ליד תיבת הטקסט הרלוונטית.

רישום  מרצה חדש למערכת ייעשה על ידי  המרצה המעוניין לצרף את עצמו למערכת. ניתן יהיה לרשום  מרצה למערכת רק לאחר קבלת הסכמתו ולאחר שהוסברו לו כלל הסעיפים המפורטים בתקנון שימוש זה. כמו כן רישום משתמש חדש למערכת יעשה רק לאחר קבלת הסכמתו ולאחר שהוסברו לו כלל הסעיפים המפורטים בתקנון שימוש זה.

חבילות למרצים

מבול מציעה ללקוחותיה מספר מסלולים לשידרוג התנאים במחירים שונים.

יובהר שהעסקאות הן חד פעמיות גם אם הן ניתנות בתשלומים הנפרסים לאורך שנה,

כל הרחבה עתידית ו/או תוספת למערכת שתוצע בעתיד, אינה כרוכה בחבילה הנוכחית שלהם. תוספות ו/או הרחבות עתידיות יוצעו  למרצים קיימים בהתאם למחירון אותו תפרסם הנהלת המערכת. 
הנהלת המערכת רשאית לשנות את המחיר עבור מצטרפים חדשים ולשיקול דעתה בלבד. 
הנהלת המערכת תהיה רשאית להציע  למשתמשים מסוימים ו/או לקבוצת  משתמשים מסוימת הטבות נוספות ו/או הטבות שונות בהתאם לשיקול דעתה בלבד.

מדיניות ניהול המשתמשים במערכת

הנהלת המערכת רשאית לערוך/לשנות/לבטל/להשהות כל פרופיל של מרצה במערכת, לפי שיקול דעתה בלבד. כמו כן הנהלת המערכת רשאית לחסום משתמש לשימוש במערכת, במידה ויפר את תקנון השימוש במערכת.

הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר משתמש מסוים במערכת וזאת בהתאם לשיקול דעתה בלבד.

מובהר בזאת לכל  המרצים והמשתמשים במערכת, כי לא ניתן לצפות בלידים של אחרים במערכת ללא תשלום בנקודות הנצברות למשתמש בקופת  המערכת.

כל  ליד במערכת משוייך לחשבון של המרצה שהזין  אותו ורק הוא יכול לצפות בו ללא תשלום הנקודות מקופתו.

 

שליחת מיילים

המערכת  מתזכרת  באופן אוטומטי את המשתמשים  על חבילות שמסתיימות או פעולות שנעשות בחשבון המשתמש, עם זאת הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מיילים שיווקיים שלה או של צד שלישי על פי חוק הספאם. בכל רגע המשתמש יוכל לבקש להסירו ממיילים אלה, מבלי שיגרע דבר מחשבונו או משמושו השוטף במערכת(תנאים וניקוד צבור).

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הנהלת המערכת הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, באופן בלעדי. תכניו, עיצובו, מרכיביו השונים וכל תוכן אחר, נכללים תחת זכויות היוצרים והקניין הרוחני השייך להנהלת המערכת.

מידע ותכנים

אין להעתיק, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בכל התכנים הקיימים במערכת, כגון מידע אודות  מרצים, המקומות שהרצו בהם, פירטי אנשי הקשר  ובכלל כל מידע הקיים במערכת, ללא אישור בכתב מהנהלת המערכת.

הפעלתה השוטפת של המערכת

הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות ולשיקול דעתה הבלעדי, לערוך ולבצע שינויים פונקציונאליים וכן שינויים במבנה המערכת. אין ביכולתה של הנהלת המערכת להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות.

כמו כן רשאית הנהלת המערכת להפסיק את השימוש במערכת מעת לעת, לצורך ביצוע פעולות תפעול ותחזוקה שונות ובהתאם לשיקול דעתה בלבד. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או שיפוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל בעיות, תקלות או הפסקות בזמינות המערכת.

קבצי COOKIES

הנהלת המערכת עושה שימוש בקבצי "COOKIES" לצורך הפעלת המערכת בשוטף (כדוגמת שמירת פרטים מזהים) ובכך חוסכת לך את הצורך להתחבר למערכת בכל פעם מחדש. באפשרותך למחוק ו/או למנוע לחלוטין את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות. חשוב להבין כי במידה ותמחק ו/או תמנע את קבלת     ה "COOKIES" למחשבך, הדבר יחייב אותך לבצע התחברות בכל פעם מחדש או לחילופין תמנע ממך האפשרות לבצע פעולות מסוימות במערכת, העושות שימוש בקבצי "COOKIES".

ניהול פרסומות במערכת

הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ולשיקול דעתה בלבד, להחליט על אופי הפרסומות במערכת, תוכנן, סוגן, מיקומן בדפים השונים, לרבות פרסומות קוליות, ויזואליות, קופצות או כל פרסומת מסוג אחר. מובהר בזאת כי הנהלת המערכת עשויה לפרסם פרסומות שהינן מייצגות גוף או עסק שהינו מתחרה לבעל עסק/משתמש העושה שימוש במערכת, מבלי שהדבר יזכה את בעל העסק/המשתמש בכל תמורה או פיצוי כלשהם, גם אם הדבר מנוגד לערכיו ו/או לטעמו האישי של בעל העסק/המשתמש. עוד מובהר בזאת כי הנהלת המערכת עשויה לקשר בין תוכן  המרצים המפורסמים במערכת לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת  למרצה או למשתמש במערכת. לא ניתן יהיה לפנות להנהלת המערכת בכל דרישה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או כל טענה אחרת, בכל הנוגע לפרסומות הקיימות במערכת.

 

אבטחת המידע

הנהלת המערכת מאבטחת את המידע המצוי ברשותה במערכות מתקדמות ביותר. על אף זאת, אין הנהלת המערכת יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תבוצע חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע שברשותה.

 

שיפוי

הינך מסכים בזאת לשפות את הנהלת המערכת או מי מטעמה בגין כל פגיעה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או כל הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תקנון שימוש זה. כמו כן הינך מסכים לשפות את הנהלת המערכת או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או טענה שתוצג מולם על יד צד שלישי, כתוצאה מהפרת תקנון שימוש זה.

 

תוקף תקנון השימוש

היה ויתברר כי תנאי כלשהו מתקנון שימוש זה הינו בלתי חוקי, בטל או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ייחשב תנאי זה כנפרד מיתר סעיפי התקנון ולפקיעת תוקפו לא תהיה כל השפעה על תוקף כל אחד מן התנאים הנותרים. 

על התקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגביו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

יצירת קשר

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לכל שאלה או בקשה ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי. באפשרותכם לשלוח אלינו פנייה באמצעות לחצן הצור קשר במערכת.

 

 

קורס הכשרת מרצים מקוון

 

מכיוון שמערכת מבול מחוברת למערכת הלימודים של התוכנית להכשרת מרצים עבור הסטודנטים שלנו, אנו מחויבים להציג זאת גם כאן.

 

אם לא רכשת אף מוצר מאיתנו, חלק זה לא רלוונטי עבורך.

 

ביטול רכישה 

 

קראתי בעיון רב הבנתי והסכמתי לפרטי תקנון התשלום: בקורס הכשרת מרצים מקוון

מה הן זכויות ואפשרות ביטול רכישה של הקורס 

 

בשימושך באתר ובכניסה וגלישה באתר ,אתה מצהיר כי קראת בעיון רב ,ואתה מבין את ההסכם שבין מפעיל האתר ובעל הזכויות איתם ישראלי לבינך ,רוכש הזכות לשימוש באתר.

כתלמיד אשר מבקש ללמוד אך ורק לימוד עצמי ,ולא לשתף אחרים אלה באישור בכתב מבעל הזכויות מאיתם ישראלי.

 

א. הינך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד לא השתמשת בשירות או במוצר וכל עוד לא קיבלת מידע או שיעורים באמצעי כל שהוא .דיסקונקי או דיוידי או ספר שעבורו שילמת.

ב. הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 7 ימים מיום ההזמנה אך ורק במידה ולא פתחת את המוצר או לא קיבלת סיסמא או לא קיבלת את המידע לידך ע"י דיסקונקי או ספר ,מכיוון שהרי

אם השתמשת וקראת חלק מהחומר המלומד וראית את הסרטונים או סרטון אחד ,הרי שאינך יכול כלל להחזיר את המוצר מכיוון שאין אפשרות למחוק את החומר הנלמד מתוך ראשך.

ג. לכן החומר הנלמד נשאר אצלך ואינך יכול להחזיר אותו לבעליו  איתם ישראלי ובכך אינך יכול לבקש את כספך בחזרה למעט אם  / לא הזנת קוד הפעלה של הקורס הנלמד  או לא

נכנסת למערכת הלימודים של הקורס. כמו כן חייבת להיות לך סיבה מוצדקת לביטול הרכישה.

 

ד. כדי לבטל את הרכישה עליך ליצור קשר טלפוני עם המשרד בטלפון: 03-9036696 

 

ה. לאחר ביטול הרכישה תזוכה בחלק מהמחיר ששילמת עבורו  ובניכוי הוצאות האתר כדין.

 

ו. כל עלות או נזק שנוצרה עקב הרשמתך לקורס ינוכה מהתשלום כדין.

 

ז. במקרה של ביטול רכישה כאמור, רשאי האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של  50% ממחיר המוצר/שירות  המחיר של המוצר  6989 ש"ח המחולק ל 1196 ש"ח בעבור מפגשי התרגול וקורס האונליין הינו 5793 ש"ח על כן דמי ביטול יהיו 2895 ש"ח

ח. במידה והלקוח רכש את הקורס בעת מבצע במחיר זול יותר מ- 6989 ש"ח אז ינוכו  2895 ש"ח מהמחיר ששולם .

 

ט. יובהר כי , במידה ובוצעה כניסה למערכת הלימודים ואו השתתפות באחד מהמפגשים ובקבוצות העבודה - במקרה הנידון לא יינתן כל זיכוי כספי מכל סוג שהוא ולפנים משורת הדין תינתן האפשרות להקפאת הלימודים ולהצטרפות לקבוצות עתידיות של התוכנית להכשרת המרצים עד שנה מיום התשלום.

 

סמכות שיפוט

 

כללי התקנון של קורס הכשרת מרצים מקוון של איתם ישראלי

 

א.ראשית תקנון זה מבטא את התנאים אשר חלים עליך במידה שתחליט ותבחר לשלם באתר www.EITAMISRAELI.CO.IL או בתשלום דרך הטלפון או בתשלום צ'קים או כל צורת תשלום אחרת. 

 

"קורס  הכשרת מרצים מקוון " (להלן "האתר") הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר בעל הזכויות איתם ישראלי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב !

 

ב. גלישה ושימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמתך המלאה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות

כל שימוש באתר ולעזוב את האתר .

 

ג. האתר פותח ומופעל ע"י איתם ישראלי עוסק מורשה 066361585  
קורס הכשרת מרצים מקוון ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע לקונים, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

 

ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. מדיניות השירות

 

תשלום מאובטח ברשת האינטרנט

 

א. האתר מציע מספר אפשרויות תשלום וגם הינו מכיל טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול כל גולש להעביר תשלום עבור מוצר ואו שרות שאותו הוא מעוניין לרכוש.

 

ב. האתר מאפשר את התשלום למוצר ו/או שרות המוצע למכירה באתר, כל פרטי משך המנוי, אפשרויות התשלום, שרות על המוצרים ומדיניות הביטולים מובאים לידיעת הגולש ואלו

וחובתו לקרוא אותן בקפידה לפני ביצוע התשלום ולפנות בפנייה אליהם בשאלות ולקבלת שרות לקוחות.

 

ג. מאחר ואתר זה עוסק בין השאר במתן אפשרות לביצוע תשלומים תהיה פעילות הסליקה בלבד תחת אחריותו ולא לתהליך המכירה והשרות.

 

ד. במידה ולא התקבל המוצר ואו השרות אשר בגינו בוצע התשלום, אתר יבצע החזר מלא של התשלום שהתקבל למעט המקרים בו נעשה שימוש לא נאות באפשרות רכישת המוצר, בכל

מקרה שכזה נטל ההוכחה בגין אי קבלת המוצר/ שרות על הגולש.

 

 1. שימוש ורישום לאתר

 

א. כל גולש רשאי לבצע תשלום לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

 

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

ב. היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

 

 1. התחייבויות בעת הרישום לאתר

 

א. במילוי הפרטים באתר, הינך מאשר לאתר לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך.

 

ב. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על

נכונותו ושלמותו.

 

ג. אתה מסכים כי שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך ומספר הטלפון שלך ייחשפו לצורכי השלמת העסקה שבצעת בלבד.

 

ד. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

 

 1. השימוש בשירות

 

האתר מבקש להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת

ישראל ובכל מדינה רלוונטית לקונה ו/או למוכר בעסקה כלשהי.

 

 1. הגבלת אחריות

 

א. האתר מציע לך אפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתך על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של המשתמש בעל דברך על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.

 

ב. אתה פוטר בזה את האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן שעניינן נזק או הוצאה מקורם

במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינך ובין בעל דברך בעסקה כלשהי, והכל בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.

 

 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 

א. האתר לא יעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע התשלום.

 

ב. מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה

מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

 

ג. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה

ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

 

א. ביצוע תשלום באמצעות מערכת האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק.

 

ב. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

ג. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים